TRZEBA ZOBACZYĆ || FOTOGALERIA || INFORMACJE PRAKTYCZNE || O NAS || 


BIAŁORUŚ 

Śl
adami wybitnych Polaków
Białoruskie pejzaże 

SUPER SYLWESTER                                W GRODNIE


FRANCJA - Sanktuaria


LITWA 

Śladami Józefa Piłsudskiego

AUSTRIA 

Wiedeń - Jarmark Bożonarodzeniowy

UKRAINA
Od Kamieńca do Krzemieńca
Lwów i Ziemia Lwowska
"Trawiata" w Operze Lwowskiej

WŁOCHY
Włochy w wielu odsłonach

Wyjazdy dla grup
 
Jagiellońskim szlakiem

Praga 

Praga-Karlowe Wary-Drezno

Białoruś - Śladami Tadeusza  Kościuszki

CZAK - Bukowina Rumuńska

 VI CZAK Kresowy 2018

Bukowina Rumuńska
   

 
Termin: 28 czerwca – 4 lipca 2018

Serdecznie zapraszamy na Bukowinę Rumuńską. W programie zwiedzanie pięknych cerkwi w regionie Maramuresz i na Bukowinie wpisanych na Listę  Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz spotkania
z bukowińską Polonią, której przodkowie w połowie XIX w. przybyli z Galicji w okolice Suczawy.

DZIEŃ 1 (czwartek 28.06): 
Warszawa – Kielce – Gorlice – BARDEJOV – Preszov – Koszyce  ok. 495 km

WARSZAWA – godz. 6.15 - spotkanie uczestników przed Muzeum Techniki (skrzydło PKiN od str. Dw. Centralnego PKP). Odjazd na trasę o godz. 6,30.
KĄŚNA DOLNA – Centrum Paderewskiego: zwiedzanie dawnego dworu Ignacego Paderewskiego;
BARDEJOV – miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; ciekawa zabudowa rynku z ratuszem i bazyliką św. Idziego, średniowieczne mury obronne, suburbium żydowskie (zespół budynków gminy żydowskiej)
KOSZYCE – przyjazd, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Spacer po centrum miasta z największą świątynią katolicką Słowacji – archikatedrą pw. św. Elżbiety.

DZIEŃ 2 (piątek 29.06): 
KOSZYCE – Seňa – Tornyosnemeti – Abaujszanto – Tokaj – Nyiregyhaza – Nyirbator – Mateszalka – Petea – Satu Mare – Livada – Oraşu Nou – Negreşti Oaş – Certeze – Săpânţa – Sighetu Marmaţiei – Onceşti – ok.  330 km
KOSZYCE – po śniadaniu w hotelu wyjazd w kier. Rumunii; po drodze zwiedzanie miejscowości i obiektów:
TOKAJ – w 2002 tutejszy region winiarski wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; krótkie zwiedzanie rynku i okolicy.
NYIRBATOR – siedziba rodu Batorych w XV-XVI w. (do 1613) – krótkie zwiedzanie.
LIVADA – zbór kalwiński (ewangelicko-reformowany) – b. kościół katolicki gotycki z 1457 przebudowany w 1779, zachowane liczne elementy gotyckie w wystroju wnętrza, wieloboczna apsyda; krótkie zwiedzanie.
NEGREŞTI OAŞ – skansen (budownictwo drewniane doliny Oaş)
CERTEZE – duża wieś, pierwsza wzmianka z 1205, znana w Rumunii z bogatej tradycyjnej kultury ludowej (stoje, bogato rzeźbione bramy), najbardziej charakterystyczna dla całej doliny Oaş.
SĂPÂNŢA – „wesoły cmentarz” (unikatowy na skalę światową), muzeum Iona Pătraşa.
SIGHETU MARMAŢIEI – najbardziej na pn. wysunięte miasto Rumunii; Pomnik Ofiar Komunizmu i Ruchu Oporu.
Przyjazd do pensjonatu w Onceşti, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3 (sobota 30.06): 
Onceşti – Deseşti – Budeşti – Bârsana – Rozavlea – Ieud – Bogdan Vodă – Sacel – Borşa – przeł. Prislop (1416 m) – Câribaba – Câmpulung Moldovenesc – Gura Humorului – ok. 190 km.
Zwiedzanie:
DESEŞTI – drewniana cerkiew św. Paraskiewy z 1770, dobrze zachowana polichromia wnętrza z 1780 ze scenami biblijnymi i oryginalnymi motywami kwiatowymi (malarz Gheorghe Zugravu), wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO; stare drewniane zagrody z oryginalnymi bramami.
BUDEŞTI – drewniana cerkiew św. Mikołaja (Josani – dolna) z hełmem zdobionym 4-ma wieżyczkami na rogach nad niską arkadową hurdycją, na dole szeroki okap wsparty na kroksztynach, strzelisty dach jednokalenicowy kryty drobnym gontem łuskowym, polichromia wnętrza z 1762; wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
BÂRSANA – drewniana cerkiew św. Mikołaja z 1711, konstrukcji zrębowej, wysoka strzelista wieża zwieńczona ostrosłupowym hełmem z niską arkadową hurdycją; przedsionek w formie bogato rzeźbionego otwartego ganku; wewnątrz rokokowy ikonostas z 1806 (autor Teodor Hodor) i częściowo zachowana polichromia (autor Ion Plohod); wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
ROZAVLEA – drewniana cerkiew Św. Archaniołów z 1717-1720, uważana za jedną z najpiękniejszych w Maramureszu, konstrukcji zrębowej, wysoka strzelista wieża zwieńczona ostrosłupowym hełmem, węższym zamkniętym wielobocznie prezbiterium i dwukalenicowym gontowym dachem; wewnątrz cenna polichromia (autor Ion Plohod) wykonana na płótnie przyklejonym do ścian; ikonostas z 1810; stoi na cmentarzu, na który prowadzi pięknie rzeźbiona drewniana brama.
POIENILE IZEI – drewniana cerkiew św. Paraskiewy z 1604 o doskonałych proporcjach, wewnątrz piękna polichromia z 1783 (autor Ion Plohod) ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu (szczególnie interesujący cykl scen Sądu Ostatecznego). Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
IEUD – Biserica din Vale (cerkiew w dolinie) - drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Matki Boskiej z 1717, masywna ale proporcjonalna, konstrukcji zrębowej, wysoka strzelista wieża z niską arkadową hurdycją, zwieńczona ostrosłupowym hełmem i dwukalenicowym gontowym dachem. Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. We wsi liczne stare drewniane zagrody z oryginalnymi bramami i dekoracją rzeźbiarską.
BORŞA – miasteczko w kotlinie między Karpatami Marmaroskimi od pn. i Rodniańskimi od pd., kompleks turystyczny (krótkie zwiedzanie).
PRZEŁ. PRISLOP (1416 m) – zatrzymanie się – panorama gór.
CÂRLIBABA – kościół katolicki z XIX w. pw. św. Ludwika; obok kościoła kamienny obelisk na mogile żołnierzy Legionów Polskich poległych tu w styczniu 1915.
Przyjazd do Gura Humorului, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, spacer po mieście nocleg.

DZIEŃ 4 (niedziela 1.07)
Trasa: Gura Humorului – Monastyr Humor  i powrót – Voroneţ  i powrót – Vatra Moldoviţei – Suceviţa – Putna – Radauţi – Milişauţi – Arbore – Solca – Cacica – Paltinoasa – Gura Humorului - ok. 180 km.
Zwiedzanie:
HUMOR – monastyr – cerkiew klasztorna Zaśnięcia Bogurodzicy zbudowana w 1530 z inicjatywy hospodara Piotra Raresza i fundacji kanclerza (logofeta) Teodora Bubuiog. W 1641 hospodar Vasile Lupu otoczył klasztor murami obronnymi. Zaliczana do 5 najlepszych cerkwi mołdawskich wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w szczególności ze względu na wspaniałą polichromię. Większość malowideł wewnętrznych i zewnętrznych (datowane na 1535) wykonał mistrz Toma z Suczawy.
VORONEŢ – monastyr – cerkiew klasztorna św. Jerzego Męczennika ufundowana przez hospodara Stefana Wielkiego w 1488. Najstarsza i przez wielu uważana za najlepsza z cerkwi mołdawskich wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w szczególności ze względu na wspaniałą polichromię – wewnętrzną wykonaną w 1497 jeszcze za Stefana Wielkiego oraz zewnętrzną wykonaną staraniem Gregore Roşca w 1547.
VATRA MOLDOVIŢEI – zespół klasztorny otoczony grubymi murami obronnymi z dwiema basztami; w nim cerkiew Zwiastowania Bogurodzicy wzniesiona w 1532 z fundacji hospodara Piotra Raresza. Piękna  polichromia zewnętrzna i wewnętrzna wykonana w 1537. Jedna z najlepszych – scena Sądu Ostatecznego na całej ścianie zach. W II poł. XVI w. wzniesiono mury obronne. Drewniany ikonostas wykonany przez Gawriła z Suczawy w 1593. Niezwykle cenne zbiory w muzeum klasztornym. Jedna z 5 najlepszych cerkwi mołdawskich. Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
SUCEVIŢA – monastyr obronny – cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego powstała zapewne w latach 1582-84 z fundacji braci Movila. W 1595 wzniesiono potężne mury obronne. Najmłodsza z 5 najcenniejszych cerkwi z kanonu staromołdawskiej sztuki cerkiewnej wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bywa nazywana „testamentem dawnej sztuki mołdawskiej”. Wielką ozdobą cerkwi jest wspaniała polichromia zewnętrzna, zawierająca ponad 100 postaci (najwięcej spośród malowanych cerkwi Bukowiny). Autorzy większości z nich – bracia Ioan i Sofronie.
PUTNA – monastyr wybudowany w 1466-81, ufundowany przez św. Stefana Wielkiego (tu znajduje
się jego grobowiec, święto przypada w dniu 2 lipca). Jeden z najlepszych zespołów sakralnych, o ogromnym znaczeniu historycznym, kulturalnym i religijnym w Rumunii.
ARBORE – cerkiew św. Jana Chrzciciela powstała w 1503 z fundacji bojarskiej kasztelana Suczawy Luca Arbore (dlatego bez wieży). Ostatnia z 5 najlepszych cerkwi bukowińskich wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znakomita polichromia zewnętrzna datowana na 1511 autorstwa wybitnego artysty Dragoşa z Jass. Wewnątrz nagrobki fundatora i jego synów wzorowane na nagrobku Kazimierza Jagiellończyka w katedrze wawelskiej wykonanym przez Wita Stwosza.
SOLCA – wieś polska.
CACICA - wieś polska  (obecnie miasteczko); zwiedzanie kopalni soli (w 1792 sprowadzono do pracy w kopalni 20 rodzin górniczych z Bochni).
Spotkanie w Domu Polskim z przedstawicielami miejscowej Polonii, wspólna obiadokolacja.
Powrót do hotelu w Gura Humorului, nocleg.

DZIEŃ 5 (poniedziałek 2.07): 
Gura Humorului – Ciprian Porumbescu – Râşca – Probota – Suczawa – Gura Humorului - ok. 125 km; zwiedzanie:
CIPRIAN PORUMBESCU – b. wieś Stupca – dom rodzinny kompozytora (polscy przodkowie – jego ojciec Hilary Gołębiowski był emigrantem z Galicji przybyłym na Bukowinę w połowie XIX w.
RÂŞCA –  obronny monastyr zbudowany w latach 1540-42 przez hospodara Piotra Raresza z cerkwią św. Mikołaja z polichromią na ścianie pd. i we wnętrzu wykonaną przez Stamatello Cotroniasa w latach 1551-52. Jeden z najlepszych zespołów zabytkowych w regionie.
PROBOTA – cerkiew klasztorna św. Mikołaja wybudowana w 1530 przez hospodara Piotra Raresza. Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Suczawa – zwiedzanie miasta: zamek (Cetatea de Scaun), skansen - Muzeum Wsi Bukowińskiej, klasztor św. Jana Nowego i cerkiew św. Jerzego (najważniejsza świątynia Suczawy), cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego, cerkiew Narodzenia św. Jana Chrzciciela, cerkiew św. Dymitra, klasztor Zamca (ormiański). Spotkanie w Domu Polskim. Obiadokolacja w pobliskiej restauracji. Czas wolny w Suczawie.
Powrót do hotelu w Gura Humorului, nocleg.

DZIEŃ 6 (wtorek, 3.07): 
Gura Humorului – Suczawa (ew. dokończenie zwiedzania miasta) – Dragomirna – Pătrăuţi – Siret – wyjazd na Ukrainę (do granicy ukr. ok. 85 km) – Czerniowce – Rarańcza – Zaleszczyki – Stanisławów – łącznie ok. 265 km.
Zwiedzanie:
DRAGOMIRNA – monastyr obronny z cerkwią klasztorną Zesłania Ducha Świętego z 1609 (fundator Anastasie Crimca metropolita Mołdawski). Potężne mury obronne z 1627-35 wybudowane przez hospodara Mirona Branovschiego. Jeden z najlepszych zespołów zabytkowych w regionie.
PĂTRĂUŢI – cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego z 1487 z fundacji św. Stefana Wielkiego. W zach. elewacji polichromia ze scena Sadu Ostatecznego z ok. 1550, jedna z najlepszych tego rodzaju. Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
SERET – Dom Polski (w Serecie mieszka ok. 500 Polaków), murowana cerkiew Św. Trójcy ufundowana w latach 1374-92 przez hospodara Piotra I Muszata (druga najstarsza z zachowanych budowla sakralna w całej Mołdawii – po cerkwi św. Mikołaja w Radowcach). Obok czynny b. interesujący kirkut żydowski (największy w Rumunii).
Przejście graniczne rumuńsko-ukraińskie: odprawa celno-paszportowa. Wyjazd na trasę; zwiedzanie:
CZERNIOWCE – zespół uniwersytecki; zabytkowe centrum, kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zw. Polskim, służy także katolikom rumuńskim i niemieckim.
RARAŃCZA (Ridkiwci) – miejsce 2 walk II Brygady Legionów Polskich (11-17.VI.1915, słynna szarża pod Rokitną) oraz 15/16.II.1918. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem upamiętniającym poległych.
ZALESZCZYKI – od 1376 do 1766 w granicach Rzeczypospolitej, od 1.11.1918 do maja 1919 pod administracją ZURL, od VII.1919 pod adm. tymczasową polską, uznaną przez Radę Ambasadorów 15.03.1923; w granicach II Rzeczypospolitej miasto pow. w woj. tarnopolskim, znane uzdrowisko. 17.IX.1939 rząd polski tędy i przez Kuty opuścił granice Polski.
STANISŁAWÓW (ukr. Ivano-Frankiwsk) – spacer z przewodnikiem z pokazaniem obiektów: ratusz z k. XVII w. (4-krotnie niszczony przez pożar, przebudowany w stylu konstruktywizmu w l. 1929-32), kościół farny pw. NMP z XVII w.- sanktuarium rodu Potockich, kościół i klasztor pojezuicki z l. 1753-61 barokowy proj. Pawła Giżyckiego (obecnie katedra grekokatolicka), kościół ormiański z 1743 w stylu włoskiego baroku (z otoczonym kultem obrazem MB – kopią MB Częstochowskiej). Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja.
Wieczorny spacer uliczkami miasta z pokazaniem miejscowych ciekawostek.

DZIEŃ 7 (środa, 4.07):
Stanisławów - Halicz - Rohatyń - Świrz - Lwów - Hrebenne - Warszawa – ok. 590 km.
Wyjazd na trasę po śniadaniu w hotelu; zwiedzanie:
HALICZ – dawna stolica Księstwa Halickiego; ruiny zamku Kazimierza Wielkiego, pozostałości kaplicy św. Katarzyny, rzut oka na żeliwny most z 1910 proj. polskiego inż. F. Zaliniewskiego z Krakowa.
ROHATYŃ – zabytkowa drewniana cerkiew Św. Ducha z 1562 z pięknym XVII-wiecznym ikonostasem, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
ŚWIRZ – zamek wzniesiony w XV w. przez Świrskich, przebudowany w XVII w. na wzgórzu oblanym z 3 stron wodami stawu; kościół  pw. Św. Trójcy w Wniebowzięcia NMP zbud. w XVI w., kilkakrotnie przebudowywany.
LWÓW – Park Studencki na Wzgórzach Wuleckich - miejsce egzekucji dokonanej w lipcu 1941 na polskich profesorach, złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym to tragiczne wydarzenie. Przejazd przez miasto
z pokazaniem ciekawych miejsc.
Przejście graniczne ukraińsko-polskie Rawa Ruska – Hrebenne; odprawa paszportowo-celna.
Obiadokolacja po przekroczeniu granicy po stronie polskiej. Przejazd do Warszawy. Na trasie dłuższy postój w okolicach Lublina. Przewidywany przyjazd do Warszawy ok. 22.00-22.30.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ:   
1550 PLN – instruktorzy krajoznawstwa PTTK     
1590 PLN – członkowie PTTK
1650 PLN – inne osoby

Cena zawiera:
- przejazd autokarem z klimatyzacją,
- noclegi (6) w hotelach, pokoje 2-osobowe (w 1 przypadku 2-3-osobowe) z łazienkami,
- posiłki zgodnie z programem: 6 śniadań, 7 obiadokolacji,
- obsługę pilota na całej trasie,
- ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 20 tys. EUR/os.
- podatek VAT.

Cena nie zawiera: usługi przewodników miejscowych oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 50 EUR.

WARUNKI PŁATNOŚCI:
pierwsza wpłata – 30% stawki podstawowej po potwierdzeniu zapisu;
dopłata do salda w terminie najpóźniej do 15.06.2018.

UWAGA:
na wyjazd konieczny jest paszport ważny min. 90 dni od daty wyjazdu z Ukrainy.

ORGANIZATOR IMPREZY:
PTTK Oddział „Mazowsze”, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Tel. +48 22 629-39-47, 627-13-38, fax 627-13-37;
e-mail: litewska@pttk.com.pl www.pttk.com.pl
PKO BP SA PL 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151;
wpis do rejestru organizatorów i pośredników tur. Nr 748.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 22 6293947 lub mailem na adres: litewska@pttk.com.pl

Na wskazany adres zostanie wysłane zgłoszenie-umowa, które po wypełnieniu należy przesłać na adres j.w.
Potwierdzone zgłoszenie zostanie niezwłocznie odesłane do adresata z podaniem terminu wpłaty zaliczki.
Dodatkowych informacji udziela: kol. Mieczysław Żochowski, tel. 601 327633.

         DO ZOBACZENIA NA TRASIE !

 


2018 © PTTK Oddział Mazowsze  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności i pliki cookie