TRZEBA ZOBACZYĆ || FOTOGALERIA || INFORMACJE PRAKTYCZNE || O NAS || 

POZNAJ POLSKĘ
15.09.18 Grunwald ... Mława
29.09.18 Śladami  "Ponurego"


BIAŁORUŚ 

Śl
adami wybitnych Polaków
Białoruskie pejzaże 
Grodno bez ... wizy

Brześć i okolice - bez wizy

FRANCJA - Sanktuaria

LITWA 

Weekend w Wilnie

NIEMCY
Berlin - Jarmark Bożonarodzeniowy

UKRAINA
Od Kamieńca do Krzemieńca
Lwów i Ziemia Lwowska
"Trawiata" w Operze Lwowskiej

WŁOCHY
Włochy w wielu odsłonach

Wyjazdy dla grup
 
Jagiellońskim szlakiem

Praga 

Praga-Karlowe Wary-Drezno

Białoruś - Śladami Tadeusza  Kościuszki

Łotwa - Estonia


ŁOTWA – ESTONIA
     


DYNEBURG – TALLIN - RYGA

TERMIN:      24 – 30.06.2018

DZIEŃ I   WARSZAWA – DYNEBURG
Warszawa – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN  godz. 6.15 – godz. 6.30  odjazd na trasę: Warszawa – Suwałki – Uciana – Dyneburg.    Przyjazd do Dyneburga, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Spotkanie w Domu Polskim z przedstawicielami społeczności polskiej.

DZIEŃ II   DYNEBURG – POLSKIE  INFLANTY – REZEKNE (RZEŻYCA)
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Dyneburga i Polskich Inflant:
DYNEBURG -  zwiedzanie z miejscowym przewodnikiem: spacer  na terenie twierdzy zbudowanej w latach 1810 – 1833 na miejscu dawnego zamku krzyżackiego (zbudowanego w 1275r, wielokrotnie był niszczony, spustoszony w czasie wojny inflanckiej w XVI w);   szkoła  polska,  trzy świątynie znajdujące się w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie: cerkiew św Borysa i Gleba z pięknym ikonostasem, kościół ewangelicki Marcina Lutra, kościół katolicki Niepokalanego Poczęcia NMP.
KRASŁAWA – miasto związane z rodziną Platerów; zespół pałacowy  zbudowany pod koniec XVIII wieku; kościół katolicki pw. św. Ludwika zaliczany do najpiękniejszych budowli barokowych na terenie Inflant (Łatgalii); molena starowierców;
AGLONA - najważniejsze dla katolików miejsce na Łotwie: kościół Wniebowzięcia i Sanktuarium nazywane „Łotewską Częstochową”, gdzie co roku 15 sierpnia pielgrzymują tysiące wiernych.
LUDZA  - imponujące ruiny zamku krzyżackiego położone na płaskowyżu 20 m nad jeziorem.
Przyjazd do RZEŻYCY (Rezekne); zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Wieczorny spacer z pokazaniem szkoły polskiej. Nocleg.

DZIEŃ III   RZEŻYCA – TARTU – TALLIN
 Po śniadaniu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:
STAMERIANA – zamek w stylu historycznym zbudowany na początku XIX wieku; wspaniały park;
TARTU (d. Dorpat) – Plac ratuszowy z „Krzywym Domem z Tartu”; słynny Uniwersytet Dorpacki; malowniczy park na wzgórzu Tooemagi z ruinami katedry św. Piotra i Pawła. Nad ratuszem nieprzypadkowo powiewają flagi biało-czerwone. Król Stefan Batory w 1584 r. nadał miastu flagę i założył kolegium jezuickie, na fundamentach którego Gustaw II Adolf w 1632 r. założył uniwersytet. Od 1831, w związku z likwidacją uniwersytetów w Wilnie i Warszawie, główne miejsce studiów Polaków z zaboru rosyjskiego, którzy stanowili nawet 10% ogółu studentów uczelni. Na Uniwersytecie Dorpackim w 1828 r. powstała najstarsza polska korporacja akademicka Konwent Polonia. Słynni absolwenci: Tytus Chałubiński, Prezydent RP Władysław Raczkiewicz.
POLTSAMAA - w latach 1570-1578 stolica Królestwa Inflant pod wodzą duńskiego księcia Magnusa; niezwykłą atrakcją jest duch zamurowany w murze zamku;
PAIDE (pol. Biały Kamień) – malownicze miasteczko z pozostałościami zamku krzyżackiego. Podczas wojny polsko-szwedzkiej 30.09.1602 zamek zdobyły wojska polskie pod dowództwem hetmana Jana Zamoyskiego.
25 września 1604 r. roku pod Białym Kamieniem wojska Jana Karola Chodkiewicza zwyciężyły Szwedów. Polacy panowali na zamku do roku 1608.
Przyjazd do Tallina, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Wieczorny spacer po Starówce. Nocleg.

DZIEŃ IV   TALLIN – OKOLICE
Po śniadaniu  spotkanie z miejscowym przewodnikiem:
TALLIN – do 1918 Rewal; zał. przez Duńczyków, którzy zbudowali jedne z najdłuższych w średniowiecznej Europie fortyfikacji. W 1346  r. wykupiony przez zakon krzyżacki, od końca XVI w. do Szwecji, 1710-1918 do Rosji. 15 września 1939 r. do Tallinna, jako neutralnego portu, za zgodą władz estońskich, zawinął ORP „Orzeł” w celu odstawienia do szpitala chorego dowódcy. Wskutek niemieckiej interwencji internowany, w nocy 17/18 września 1939 r. wsławił się brawurową ucieczką z Tallinna i po miesiącu dotarł do W. Brytanii. Stało się to pretekstem utworzenia sowieckich baz wojskowych w Estonii, a następnie aneksji Estonii w 1940 r. przez ZSRR. Upamiętnia to tablica na ścianie Muzeum Morskiego. Z miejscowym przewodnikiem: Dolne Miasto z ulicą Pikk ze średniowieczną zabudową; Rynek z ratuszem; Górne Miasto z zamkiem, murami obronnymi, basztami i bramami; katedra luterańska; sobór św. Aleksandra Newskiego, kościoły pw. Św. Olafa, św. Ducha, św. Mikołaja. Na frontowej ścianie Domu Bractwa Czarnogłowych (ul. Pikk 26) w stylu niderlandzkiego renesansu, wśród rycerzy walczących podczas turnieju oraz postaci zasłużonych dla bractw znajduje się płaskorzeźba króla Zygmunta III Wazy i jego małżonki Anny.
VIMSI – Estońskie Muzeum Wojskowe i Muzeum gen. Johana Laidonera ; gen. Laidoner zadecydował o pomocy w ucieczce z portu w Tallinie internowanego tam polskiego okrętu ORP „Orzeł”;
PIRITA - klasztor św. Brygidy, ruiny kościoła klasztornego,
JOELLAHTAME – cmentarzysko z kamiennymi sarkofagami z epoki brązu z lat 800-500 p.n.e, niesamowite znalezisko archeologiczne Estonii;  JAGALA - wodospad - oddalony 3 km od Joellahtame.
Powrót do Tallina; obiadokolacja; nocleg.

DZIEŃ  V   TALLIN – PARNAWA – KIEŚ – SIGULDA – RYGA
Po śniadaniu – wyjazd do Rygi oraz zwiedzanie miejscowości po trasie:  
PARNAWA (est. Parnu) – letnia stolica Estonii z piękną ulicą Rüütli na Starówce oraz Czerwoną Wieżą, Bramą Tallińską i kościołem św. Katarzyny; dzielnica uzdrowiskowa z pięknymi willami. Zał. w 1241 przez Zakon Kawalerów Mieczowych. W 1560 r. ostatni komtur parnawski przekazał miasto i zamek Rzeczypospolitej. Od 1598 r. stolica woj. Parnawskiego – obok woj. dorpackiego najbardziej na północ położone województwo. W 1617 r. zdobyta przez Szwedów. W ZSRR miejsce odpoczynku dla uprzywilejowanych.
KIEŚ (łot. Cēsis, niem. Wenden) – miasto z najlepiej zachowanym na Łotwie zamkiem rycerskim, siedzibą Wielkich Mistrzów oraz polskich starostów, którego budowę rozpoczęto w XIII w; kościół  św. Jana (obecnie protestancki) zbudowany w XIII w. jako główny kościół Zakonu Kawalerów Mieczowych z grobami wielu mistrzów krzyżackich; szczególnie cenny jest grób biskupa Andrzeja Patrycego Nideckiego  (w zakrystii)
W 1583, po wyprawach inflanckich Stefana Batorego, na sejmiku w Kiesi ogłoszono w imieniu króla nową konstytucję Inflant. W Kiesi działa najstarszy browar na Łotwie „Cēsu alus darītava”, wzniesiony w roku 1878
 na bazie starszego, z czasów wojen inflanckich.   
TURAIDA (niem. Treyden) - zamek górujący nad doliną rzeki Gauja; grób Róży Turaidzkiej; Jaskinia Guttmana;
SIGULDA (pol. Zygwold)- miejscowość letniskowa na skraju łotewskiego Parku Narodowego Gauja – tzw. Szwajcarii Łotewskiej, nad wąwozem rzeki Gauja,  pozostałości zamku Zakonu Kawalerów Mieczowych;
Przyjazd do Rygi, obiadokolacja w hotelu; nocleg.

DZIEŃ VI    RYGA – SALASPILS – JURMAŁA - RYGA
Po śniadaniu – spotkanie z miejscowym przewodnikiem i zwiedzanie:
RYGA – stolica Łotwy, w Rzeczypospolitej w l. 1561-1621, Stare Miasto (na liście UNESCO), m.in. kościół św. Piotra; Dom Czarnogłowych; Katedra NMP (Rigas Doms) z 1211 r. - największy kościół w krajach bałtyckich z 90 m wieżą; Pl. Katedralny i uliczki z pięknymi mieszczańskimi kamieniczkami; Zamek Ryski z Muzeum Historii Łotwy, rezydencja polskich namiestników,  m.in. Jana Hieronima Chodkiewicza i księcia Jerzego Radziwiłła; budynek rycerstwa inflanckiego (obecnie siedziba łotewskiego parlamentu); fragmenty murów  obronnych
z ocalałą Basztą Prochową; w kościele św. Jakuba wygłaszał kazania ks. Piotr Skarga. W 1582 r. król Stefan Batory ze swej rezydencji na zamku przychodził do tego kościoła na msze. Przy uliczce Polska Brama (Poļu Gate) znajduje się kościół Matki Boskiej Bolesnej z 1784 r., wzniesiony dla polskojęzycznej ludności katolickiej. Na Politechnice Ryskiej powstały jedne z najstarszych polskich korporacji studenckich: Arkonia i Welecja. Studiował tam m.in. Ignacy Mościcki, Władysław Anders, Stanisław Wilhelm Lilpop.
SALASPILS – pomnik przypominający wspaniałe zwycięstwo wojsk hetmana Jana Chodkiewicza pod KIRCHOLMEM w dniu 27 września 1605r.  w czasie polsko-szwedzkiej wojny o Inflanty; obóz koncentracyjny Kurtenhof – w ciągu trzech zamordowany tu ponad 100 tys. ludzi, głównie Żydów, w tym Łotyszów, Litwinów, Polaków, Czechów ale także Niemców, Holendrów i Francuzów.
JURMAŁA – łotewskie uzdrowisko nad Morzem Bałtyckim; spacer z ukazaniem pięknych domów i willi drewnianych z bogatymi ozdobami i rzeźbami, wieżyczkami.
Przejazd do kompleksu „LIDO” – kolacja we własnym zakresie (5-10 EUR). Przejazd  do hotelu na nocleg.
          
DZIEŃ VII RYGA – RUNDALE - WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
RUNDALE - pałac książęcy z 1730 r. porównywany do pałaców Petersburga. Jeden z najpiękniejszych budynków Łotwy, letnia rezydencja Ernsta Johanna von Birona.
Obiadokolacja w Suwałkach lub Augustowie.  Przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.30 – 22.00

ODPŁATNOŚĆ  ZA  OSOBĘ:         1650 PLN
     Członkowie PTTK, seniorzy   1615 PLN

CENA ZAWIERA:
>przejazd autokarem z klimatyzacją, video;
> noclegi (6)  w hotelach, pokoje 2-osobowe z łazienkami;
>posiłki zgodnie z programem: 6 śniadań, 5 obiadokolacji  + obiad w drodze powrotnej;
>>obsługa pilota na całej trasie;
>> ubezpieczenie NNW/KL z sumą gwarancyjną 20 tys. EUR/os,
>> podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
- usługi przewodników miejscowych oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów – 50 – 55 EUR.

ZAPRASZAMY!!!


2018 © PTTK Oddział Mazowsze  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności i pliki cookie