TRZEBA ZOBACZYĆ || FOTOGALERIA || INFORMACJE PRAKTYCZNE || O NAS || 

Zachodnie Kresy Rzeczypospolitej
Od Szczecina do Kostrzyna

BIAŁORUŚ
Pielgrzymka - Śladami Andrzeja Boboli
Grodno bez wizy... NOWOŚĆ !

Śladami wybitnych Polaków
Mińsk - Witebsk - Połock
Nie tylko Polesia czar...
Śladami św. Andrzeja Boboli (3 dni)


LITWA
 
Kaziuki w Wilnie
 
Wilno - perła baroku
Kowno - Kłajpeda
Śladami Józefa Piłsudskiego

ŁOTWA - LITWA
Ryga - Połąga:  Bursztynowym szlakiem

ROSJA

St.Petersburg - Tallin
Ostaszków - Moskwa - Katyń
Bajkał - syberyjskie morze
Katyń - Smoleńsk

ŁOTWA - ESTONIA
Ryga-Tallin-Helsinki

SŁOWENIA

UKRAINA
Od Krzemieńca do Kamieńca
Od Łucka do Lwowa
Zamki, jary i jaskinie na Podolu
Zakarpacie i Huculszczyzna

WĘGRY-SERBIA-RUMUNIA
Budapeszt-Belgrad-Rumunia

WŁOCHY
Klasyczne Włochy
Wielkanoc w Rzymie
Śladami rtm. Pileckiego...

NIEMCY
Bawaria
Drezno - Saksonia


Wyjazdy dla grup
 
Jagiellońskim szlakiem

Praga 

Praga-Karlowe Wary-Drezno

Białoruś - Śladami Tadeusza  Kościuszki
Białoruś - Grodno bez wizy...

 

Pielgrzymka - Śladami Andrzeja Boboli

PIELGRZYMKA
ŚLADAMI  ANDRZEJA  BOBOLI
BIAŁORUŚ


TERMIN: 29.05. – 03.06.2017

DZIEŃ I  WARSZAWA – BRZEŚĆ – JANÓW  POLESKI – PIŃSK
WARSZAWA – spotkanie o godz. 6.15 w umówionym miejscu; odjazd na trasę godz. 6.30.Przejście graniczne Terespol – Brześć; odprawa paszportowo-celna.
BRZEŚĆ - kościół katolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z XVII-wiecznym obrazem MB Brzeskiej.
TWIERDZA BRZESKA wybudowana w latach 1833-42  - cz. zachowany okrężny budynek koszarowy, bramy Brzeska i Terespolska, resztki ruin Pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja;
JANÓW POLESKI – miejsce pojmana Andrzeja Boboli przez Kozaków upamiętnione krzyżami; kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, obecnie  ośrodek kultu św. Andrzeja Boboli ( Andrzej Bobola zginął śmiercią męczeńską w Janowie Poleskim w dniu 16 maja 1657r.); pomnik Napoleona Ordy; 
PIŃSK – bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (d. kościół franciszkanów); 
Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie; obiadokolacja. Dla chętnych wieczorny spacer po śmiecie.

DZIEŃ II PIŃSK – NIEŚWIEŻ – BARANOWICZE
Po śniadaniu w hotelu – uzupełniające zwiedzanie Pińska z miejscowym przewodnikiem: kolegium jezuitów, w którym przebywał m.in. Andrzej Bobola, Adam Naruszewicz;  Muzeum Polesia Białoruskiego; pałac Butrymowiczów; kościół katolicki  pw. św. Karola Boromeusza.
NIEŚWIEŻ  –  Andrzej Bobola w latach 1622-1624 przebywał w Nieświeżu, był m.in. rektorem kościoła Jezuitów -  pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”;  msza św. ;  zespół pałacowo – parkowy, dawna rezydencja i ośrodek dóbr Radziwiłłów – w 2005r. została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO Brama Słucka, Ratusz, Dom zw. „Gdańskim”.
BARANOWICZE – przejazd przez miasto z pokazaniem: kościoła katolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – zbudowany w 1924 roku, nieprzerwanie czynny w okresie sowieckim; cerkiew prawosławna zbudowana w latach 20-tych XXw. z elementami mozaik z d. soboru Aleksandra Newskiego w Warszawie.
Przyjazd do Domu Rekolekcyjnego SVD, zakwaterowanie, obiadokolacja.

DZIEŃ III  BARANOWICZE – MIŃSK – POŁOCK
Po śniadaniu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
MIŃSK – spotkanie z miejscowym przewodnikiem oraz zwiedzanie miasta: kościół św. św. Szymona i Heleny  zw. „czerwonym kościołem”,  Archikatedra Najświętszej Maryi Panny, Pana Jezusa i św. Barbary;  dwór Wańkowiczów, dom - miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki, Przedmieście Troickie,  Biblioteka Narodowa; KUROPATY – uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia wielu  tysięcy Polaków i Białorusinów.
Przyjazd do hotelu; zakwaterowanie; obiadokolacja. Dla chętnych spacer po centrum Połocka.

DZIEŃ IV POŁOCK – GŁĘBOKIE  -  NAROCZ
Po śniadaniu w hotelu – wykwaterowanie i wyjazd. Zwiedzanie po trasie miejscowości:
POŁOCK – w roku 1808 po oddaniu prawosławnym kościoła św. Stanisława w Pińsku, ciało Męczennika przewieziono do kościoła Jezuitów w Połocku, zaś w 1830  relikwie Męczennika przewieziono do kościoła Dominikanów w Połocku.  kościół katolicki pw. św. Andrzeja Boboli zbudowany w 1997;
sobór św. Sofii (XI – XVII),  klasztor prawosławny Św. Eufrosynii Połockiej z cennymi freskami (XII w.) oraz inne zabytki kultury religijnej i świeckiej
GŁĘBOKIE - zespół klasztoru karmelitów (obecnie cerkiew prawosławna ze słynnymi kryptami, kościół katolicki św. Trójcy; spojrzenie na klasztor bazylianów w Berezweczu – od wielu lat więzienie. 
BUDSŁAW – „białoruska Częstochowa”, Narodowe Sanktuarium  Matki Bożej Budsławskiej – Patronki Białorusi
JEZIORO NAROCZ -  największe  jezioro  na terenach polskich w okresie międzywojennym. Przyjazd do ośrodka, zakwaterowanie; obiadokolacja.  Dla chętnych wieczorny spacer nad jezioro.

DZIEŃ V NAROCZ – ZALESIE – KREWO – BORUNY - NOWOGRÓDEK 
Po śniadaniu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:
ZALESIE – odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy – siedziba Michała Kleofasa Ogińskiego.
KREWO – miejsce zawarcia unii personalnej polsko – litewskiej w dniu 14.08.1385,  w wyniku której książe litewski został królem polskim – Władysławem Jagiełłą.
BORUNY – Sanktuarium  Matki Bożej Boruńskiej
IWIE - kościół katolicki pw. św Piotra i Pawła, meczet i mizar (cmentarz tatarski);
NOWOGRÓDEK - dworek – Muzeum Adama Mickiewicza, pomnik i Kopiec Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich na Górze Zamkowej, kościół farny – gdzie odbył się ślub Władysława Jagiełły z Zofią Holszańską a  wiele lat później chrzest Adama Mickiewicza;
Zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma Sióstr Nazaretanek; obiadokolacja.

DZIEŃ VI NOWOGRÓDEK – WASILISZKI – GRODNO - WARSZAWA
Po śniadaniu  wyjazd do Polski przez:
WASILISZKI – dom rodzinny Czesława Wydrzyckiego  – obecnie Klub-Muzeum Czesława Niemena, neogotycki kościół pw. śś. Piotra i Pawła – z ciekawy wnętrzem;
GRODNO - m. in. Stary i Nowy Zamek, kościół farny, dom i pomnik Elizy Orzeszkowej; stary cmentarz katolicki z grobami: Elizy Orzeszkowej oraz  żołnierzy polskich  poległych w  obronie  i walce o Grodno; cerkiew prawosławna św. św. Borysa i Gleba na Kołoży.
Wolny czas na posiłek;  możliwość wydania ostatnich rubli.
 Przejście graniczne białorusko-polskie :  Bruzgi – Kuźnica Białostocka.  Wyjazd w kierunku Polski. Przewidywany przyjazd do Warszawy ok. godz. 21.30.

ODPŁATNOŚĆ ZA OSOBĘ:   1165  PLN

Świadczenia organizatora:  przejazd  autokarem; zakwaterowanie:  hotele i Dom Pielgrzyma w Baranowiczach -  pokoje 2-3 - osobowe z łazienką; Dom Sióstr Nazaretanek w Nowogródku – pokoje 2-3-4-osobowe, łazienki na piętrze; wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (pierwszy posiłek obiadokolacja – ostatni  śniadanie);  obsługa pilota na całej trasie;  ubezpieczenie  NNW i KL z sumą gwarancyjną 10 tys. EUR/ osoba.

Cena nie zawiera:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, kosztów obsługi przewodników miejscowych  ok.  30 - 40 EUR.
- wizy białoruskiej grupowej - 70 zł;


SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!


2017 © PTTK Oddział Mazowsze  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności i pliki cookie