TRZEBA ZOBACZYĆ || FOTOGALERIA || INFORMACJE PRAKTYCZNE || O NAS || 

Zachodnie Kresy Rzeczypospolitej
Od Szczecina do Kostrzyna

BIAŁORUŚ
Grodno bez wizy... NOWOŚĆ !

Śladami wybitnych Polaków
Mińsk - Witebsk - Połock
Nie tylko Polesia czar...
Śladami św. Andrzeja Boboli (3 dni)
Śladami św. Andrzeja Boboli (4 dni)

LITWA
 
Kaziuki w Wilnie
 
Wilno - perła baroku
Kowno - Kłajpeda
Śladami Józefa Piłsudskiego

ŁOTWA - LITWA
Ryga - Połąga:  Bursztynowym szlakiem

ROSJA

St.Petersburg - Tallin
Ostaszków - Moskwa - Katyń
Bajkał - syberyjskie morze

ŁOTWA - ESTONIA
Ryga-Tallin-Helsinki

SŁOWENIA

UKRAINA
Od Krzemieńca do Kamieńca
Od Łucka do Lwowa
Zamki, jary i jaskinie na Podolu
Zakarpacie i Huculszczyzna
Kijów - Czarnobyl

WĘGRY-SERBIA-RUMUNIA
Budapeszt-Belgrad-Rumunia

WŁOCHY
Klasyczne Włochy
Wielkanoc w Rzymie
Śladami rtm. Pileckiego...

NIEMCY
Bawaria
Drezno - Saksonia


Wyjazdy dla grup
 
Jagiellońskim szlakiem

Praga 

Praga-Karlowe Wary-Drezno

Białoruś - Śladami Tadeusza  Kościuszki
Białoruś - Grodno bez wizy...

 

BIAŁORUŚ

BIAŁORUŚ (REPUBLIKA BIAŁORUŚ)

 ZAPRASZAMY na wycieczki o charakterze historyczno-sentymentalno-poznawczym. Wędrówka po Białorusi uświadomia nam, że wiele miejsc znamy z opisów historycznych a wiele nazwisk z antologii literatury i kultury polskiej.Republika Białoruś
jest państwem umieszczonym w środku Europy (28–32° długości wschodniej, 51–55° szerokości północnej) na powierzchni 207,6 tys. km².
Graniczy z Polską, Litwą, Łotwą, Rosją i Ukrainą. Łączna długość granicy państwowej wynosi – 2969 km.

Stolica:  MIŃSK
Obwodów (województw) 6
Rejonów (powiatów)  118
Miast  112
 - w tym 14 z liczba mieszkańców pow. 100 tys. osób
Osiedla typu miejskiego   92
Miejscowości wiejskie 23 389 (wg danych na 1 stycznia 2012r,)
Liczba mieszkańców 9 465,2 tys. osób
Gęstość zaludnienia 48 osób/ km²
Najbardziej zaludniony obwód (województwo)  - obwód homelski
Najbardziej zaludniony rejon (powiat) - rejon borysowski obwodu mińskiego
Najmniej zaludnione miasto – m. Dzisna w obwodzie witebskim

43% obszaru Białorusi stanowią rolnicze tereny użytkowe, 39% obszarów pokryte są lasami, 2% – jeziorami i rzekami, 16% – to pozostałe ziemie.

Łączna długość 20,8 tysięcy rzek Białorusi wynosi 90,6 tysięcy km.

Na Białorusi są ponad 10 tys. jezior.

Białoruski klimat jest umiarkowano kontynentalny, kształtuje się pod wpływem powietrznych mas atlantyckich. Najbardziej upalnym miesiącem jest lipiec, najbardziej zimnym jest styczeń.

Czas miejscowy – + 2 godziny od czasu Greenwich (GMT + 02:00).

Jednostka monetarna – rubel białoruski (BYR).

Języki państwowe – białoruski i rosyjski.

Kod telefoniczny – +375.

Domena – ВY.

OBYCZAJE
Nie ma żadnych specyficznych norm zwyczajowych, których nieprzestrzeganie mogłoby doprowadzić do sytuacji konfliktowej. Białorusini zazwyczaj odnoszą się do Polaków ciepło i życzliwie, szczególnie w zachodniej i północnej części kraju, gdzie mieszka polska mniejszość. Ponadto wielu Białorusinów posługuje się łamaną polszczyzną, co ułatwia kontakt. Porozumiewanie się na co dzień po angielsku, nawet w dużych miastach, jest raczej niemożliwe 

WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE
Wizę białoruską można uzyskać w konsulatach białoruskich w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej (nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy).
Od 1 stycznia 2008 r.:
-  jednokrotna wiza indywidualna kosztuje 25 EURO 
- dwukrotna – 35 EURO 
- wielokrotna – 60 - 150  EURO.

Wizy tranzytowe przez Białoruś - jednokrotna 10 EURO, dwukrotna 15 EURO
Podstawowe dokumenty niezbędne do otrzymania wizy to: paszport, aktualna fotografia, wypełniony wniosek. Konsul może zażądać również potwierdzenia dokonania rezerwacji hotelu lub potwierdzenia wykupienia usługi turystycznej, np. wycieczki (voucher).

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane, natomiast bardzo skrupulatnie milicja kontroluje posiadanie przez polskich kierowców obowiązkowego wyposażenia samochodu (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, koło zapasowe), nalepki PL, ważnego przeglądu technicznego oraz ubezpieczenia (tzw. zielonej karty).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń poza niewielką zamkniętą strefą na południu, najsilniej skażoną w wyniku awarii czarnobylskiej. Przebywanie w strefie nadgranicznej wymaga zezwolenia wydanego przez MSW.

PRZYDATNE INFORMACJE:
• W zasadzie jedynym środkiem płatniczym jest miejscowa waluta; czasem można natrafić na ceny w tzw. jednostkach umownych (usłownyje jedinicy, czyli u.e. – równowartość jednego dolara).
W wielu placówkach handlowych i usługowych można płacić kartą.
Pieniądze można wymienić w bankach czynnych z reguły do godz. 17.00 (często należy okazać paszport) lub w kantorach. W dużych miastach sieć kantorów jest dość dobrze rozwinięta, prowizja z reguły nie jest pobierana (w Grodnie, Brześciu i Mińsku można sprzedać lub kupić polskie złote). W mniejszych miejscowościach kantorów praktycznie nie ma.
•   sieć hoteli zwiększyła sięw ostatnich latach, a ich standard – różnorodny;  
•   w instytucjach i w życiu codziennym dominuje język rosyjski.


2017 © PTTK Oddział Mazowsze  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności i pliki cookie