TRZEBA ZOBACZYĆ || FOTOGALERIA || INFORMACJE PRAKTYCZNE || O NAS || 


BIAŁORUŚ 

Śl
adami wybitnych Polaków
Białoruskie pejzaże 

SUPER SYLWESTER                                W GRODNIE


FRANCJA - Sanktuaria


LITWA 

Śladami Józefa Piłsudskiego

AUSTRIA 

Wiedeń - Jarmark Bożonarodzeniowy

UKRAINA
Od Kamieńca do Krzemieńca
Lwów i Ziemia Lwowska
"Trawiata" w Operze Lwowskiej

WŁOCHY
Włochy w wielu odsłonach

Wyjazdy dla grup
 
Jagiellońskim szlakiem

Praga 

Praga-Karlowe Wary-Drezno

Białoruś - Śladami Tadeusza  Kościuszki

Od Kamieńca do Krzemieńca ...
 
Krzemieniec - Muzeum Juliusza Słowackiego

Od Kamieńca do Krzemieńca...

Terminy:  
27.05. – 01.06.2018   
02.09. – 07.09.2018

DZIEŃ  I WARSZAWA – LWÓW
WARSZAWA - spotkanie uczestników o godz. 6.30 na  parkingu przy Muzeum Techniki /PKiN/ w Warszawie. Godz. 6.45 odjazd na trasę Warszawa – Lublin – Lwów.   ZAMOŚĆ – miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO; spacer uliczkami miasta założonego przez kanclerza Jana Zamojskiego pod koniec XVI w.; Rynek Wielki z pięknym Ratuszem, renesansowe kamienice, renesansowa katedra, pałac Zamoyskich; Rotunda; bramy miejskie.  Przejście graniczne Hrebenne – Rawa Ruska.   ŻÓŁKIEW – miasto założone przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego; zamek zbudowany przez St. Żółkiewskiego, ulubiona rezydencja Jana III Sobieskiego; kolegiata pw. śś. Wawrzyńca Męczennika i Stanisława – pamiątkowe tablice, krypta z sarkofagami Żółkiewskich; kościół i klasztor dominikanów; cerkiew greckokatolicka; synagoga; zabytkowa zabudowa rynku.
Przyjazd do  Lwowa, zakwaterowanie w hotelu;  obiadokolacja w hotelu. Wieczorny spacer dla chętnych.

DZIEŃ    II LWÓW
LWÓW - Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: Cmentarza  Łyczakowskiego
 i Cmentarza Orląt Lwowskich (zapalenie zniczy);  lwowskiej Starówki (wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) -  m.in.: Katedrę Łacińską, Kaplicę Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i kamienicami mieszczańskimi, renesansowy  zespół cerkwi Wołoskiej, Kościół Dominikanów, katedrę Ormiańską, gmach Opery Lwowskiej, Pałac Potockich…
W  międzyczasie wolny.  Obiadokolacja na terenie Starego Miasta.   Powrót do hotelu; nocleg

DZIEŃ III   LWÓW –  ZŁOCZÓW - KAMIENIEC PODOLSKI
Po śniadaniu wyjazd do Kamieńca Podolskiego  oraz zwiedzanie po trasie:
LWÓW – uzupełniające zwiedzanie:  Zamek.   PODHORCE – zamek  typu rezydencji obronnej, wzniesiony przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego, następnie własność Sobieskich, Rzewuskich, Sanguszków ;  kościół pw. św. Józefa fundacji hetmana Wacława Rzewuskiego – malowidła ścienne, tablice epitafijne.
ZŁOCZÓW - zamek Sobieskich z XVII w. zbudowany przez Jakuba Sobieskiego w  kształcie twierdzy; 
SKAŁA PODOLSKA – ruiny zamku Koriatowiczów a następnie Lanckorońskich; KAMIENIEC PODOLSKI; obiadokolacja w centrum; spacer w okolicach katedry. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ IV   KAMIENIEC PODOLSKI – CHOCIM - TARNOPOL
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie:
KAMIENIEC PODOLSKI - zwiedzanie miasta (m.in. potężna twierdza obronna, w której sienkiewiczowski Mały Rycerz aby nie dopuścić do jej poddania wysadził ją w powietrze sam przy tym tracąc życie, polska  katedra z tureckim minaretem).
CHOCIM : najpotężniejsza twierdza Rzeczpospolitej, słynna z dwóch bitew przeciw Turkom. OKOPY św. TRÓJCY : bramy polskiej warowni obronnej postawionej w strategicznym miejscu między rzekami Zbrucz i Dniestr na rozkaz Jana III Sobieskiego;  TARNOPOL – miasto lokowane na tzw. surowym korzeniu przez Jana Tarnowskiego na podstawie przywileju króla Zygmunta Starego; z Tarnopola wywodzili się : Kazimierz Michałowski – archeolog, generał Franciszek Kleeberg – dowódca bitwy pod Kockiej we wrześniu 1939r., Franciszek Pużak – członek komendy AK, sądzony w procesie szesnastu”. Przyjazd do hotelu;  zakwaterowanie; obiadokolacja w hotelu. Wieczorny spacer po Starym Mieście.. 

DZIEŃ V   TARNOPOL – ZBARAŻ – POCZAJÓW – KRZEMIENIEC.
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: ZBARAŻ – zamek (stanowił centrum obrony podczas oblężenia w 1649r.) jako wybitny przykład obronnej rezydencji typu  pallazzo in fortezza, ; stara część miasta w zakolu rzeki Gnieznej,
WIŚNIOWIEC – gniazdo rodu książąt Wiśniowieckich; zamek Wiśniowieckich – największa z rezydencji magnackich ocalałych na Wołyniu, obecnie w końcowej fazie kapitalnego remontu;
POCZAJÓW  - prawosławna ławra - najważniejsze sanktuarium prawosławne w zachodniej Ukrainie;
KRZEMIENIEC – WOŁYŃSKIE ATENY; w XVI wieku starostwo krzemienieckie otrzymała królowa Bona; historia Gimnazjum Wołyńskiego
a od 1819r. Liceum Krzemienieckiego jako ośrodka dydaktyczno-naukowego; zespól zabudowań Liceum Krzemienieckiego – gmachy pojezuickie, kościół licealny, korpusy szkolne, park licealny; dworek Słowackich – Muzeum Juliusza Słowackiego  otwarte w 2003. staraniem miejscowych Polaków; kościół katolicki pw. św. Stanisława z pomnikiem J. Słowackiego wewnątrz; Góra Bony – ruiny zamku, panorama Krzemieńca.
Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ VI   KRZEMIENIEC – ŁUCK – WARSZAWA
Po śniadaniu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
DUBNO – pierwsze wzmianki z 1100r.; byli tu: król szwedzki Karol XII i car Rosji Piotr I; największy rozwój za czasów Michała Lubomirskiego; najcenniejszym zabytkiem jest zamek wzniesiony przez Wasyla Ostrogskiego  na początku XVw.; pałac Lubomirskich; zespół klasztorny bernardynów; dom, w którym mieszkał Antoni Malczewski; dom - miejsce śmierci Tadeusza Czackiego, założyciela Liceum Krzemienieckiego. 
ŁUCK -  w roku 1429 odbył się zjazd monarchów, będący  wydarzeniem niespotykanym w ówczesnej Europie a powodem spotkania było zagrożenie Europy przez Turków; dzielnica staromiejska;  Górny Zamek z XIVw.  zbudowany przez księcia Lubarta – największy zamek na Wołyniu; katedra pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła oraz  Świętej Trójcy; synagoga; dzielnica karaimska, dzielnica ormiańska.
Przejście graniczne ukraińsko–polskie: Jagodin–Dorohusk. Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz.21.00-21.30.

CENA ZA OSOBĘ:   1190 PLN   Dopłata do pokoju 1-osobowego  240 PLN

ODPŁATNOŚĆ ZAWIERA: przejazd busem lub autokarem; 5 noclegów – zgodnie z ofertą, pokoje 2-osobowe z łazienką,  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, obsługę pilota na całej trasie; opłaty graniczne, drogowe i parkingowe, ubezpieczenie NNW i KL z sumą gwarancyjną 20 tys. Euro  na osobę ,

Cena nie zawiera :  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników miejscowych  (ok. 40-45 EUR)

ZAPRASZAMY !!!

 


2018 © PTTK Oddział Mazowsze  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności i pliki cookie