TRZEBA ZOBACZYĆ || FOTOGALERIA || INFORMACJE PRAKTYCZNE || O NAS || 

POZNAJ POLSKĘ
15.09.18 Grunwald ... Mława
29.09.18 Śladami  "Ponurego"


BIAŁORUŚ 

Śl
adami wybitnych Polaków
Białoruskie pejzaże 
Grodno bez ... wizy

Brześć i okolice - bez wizy

FRANCJA - Sanktuaria

LITWA 

Weekend w Wilnie

NIEMCY
Berlin - Jarmark Bożonarodzeniowy

UKRAINA
Od Kamieńca do Krzemieńca
Lwów i Ziemia Lwowska
"Trawiata" w Operze Lwowskiej

WŁOCHY
Włochy w wielu odsłonach

Wyjazdy dla grup
 
Jagiellońskim szlakiem

Praga 

Praga-Karlowe Wary-Drezno

Białoruś - Śladami Tadeusza  Kościuszki

Zamki, jary i jaskinie na PodoluZamki, jary i jaskinie na Podolu

WYCIECZKA AUTOKAROWA –  7 DNI

TERMIN:     15 -  21 lipca 2018 

DZIEŃ I WARSZAWA – TARNOPOL
Godz. 6.15 – spotkanie uczestników –  parking przy Muzeum Techniki (PKiN) w Warszawie. Godz. 6.30 - odjazd na trasę przez przejście graniczne polsko – ukraińskie Hrebenne – Rawa Ruska.
TARNOPOL – miasto lokowane na tzw. surowym korzeniu przez Jana Tarnowskiego na podstawie przywileju króla Zygmunta Starego; z Tarnopola wywodzili się: generał Franciszek Kleeberg – dowódca bitwy pod Kockiem we wrześniu 1939r., Franciszek Pużak – sądzony w procesie szesnastu”; podominikański kościół; Stare Miasto.  Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ II TARNOPOL – ZBARAŻ – SKAŁAT - TARNOPOL
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie: WIŚNIOWIEC - gniazdo rodu książąt Wiśniowieckich; zamek Wiśniowieckich – największa z rezydencji magnackich ocalałych na Wołyniu; KOŁODNO – miejsce jednej z największych zbrodni UPA na Polakach – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na miejscowym cmentarzu;
ZBARAŻ – zamek stanowił centrum obrony podczas oblężenia w 1649r. jako wybitny przykład obronnej rezydencji typu  pallazzo in fortezza; stara część miasta w zakolu rzeki Gnieznej.  
SKAŁAT – najcenniejszym zabytkiem jest zamek na planie czworoboku z czterema wieżami; nowy kościół św. Anny; cmentarz, pozostałości budynku KOP, Domu Żołnierza i „Sokoła”;  STARY SKAŁAT – wzgórza miodoborskie  w okolicy są bardzo malownicze: wędrówka  z miejscowym znawcą terenu;  POŁUPANÓWKA -  na szlaku wzgórz miodoborskich ze Świętą Górą (402 m) z dwiema świątyniami odwiedzanymi przez pielgrzymów;
Powrót  do Tarnopola, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ III  TARNOPOL  – CZORTKÓW – KAMIENIEC PODOLSKI
Po śniadaniu wyjazd na Podole oraz zwiedzanie:.
MIKULIŃCE –  ruiny zamku z XVI wieku; odrestaurowany kościół pw. Trójcy Przenajświętszej z 1779 r. jako najcenniejszy i najlepiej zachowany zabytek baroku w Galicji Wschodniej
TREMBOWLA – ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z drugiej poł. XIV w. Kościół karmelitów – dawna fara trembowelska i sanktuarium Matki Boskiej; obecnie jest to cerkiew, ruiny obronnego monasteru bazylianów; CZORTKÓW – ruiny zamku na tzw. Wygnance z początku XVII wieku; cerkiew greckokatolicka na Wygnance z dzwonnicą z XVII wieku; kościół św. Stanisława (dawniej kościół oo. Dominikanów)  zbudowany w 1619 r., później przebudowany  w stylu gotyku nadwiślańskiego;
JAGIELNICA – dawna własność  Lanckorońskich: zobaczymy przebudowany Zamek Lanckorońskich (za czasów austriackich znajdowała się tutaj fabryka tytoniu), barokowy kościół pw. Wniebowzięcia NMP z przełomu XVIII/XIX wieku – zwrócony wiernym w 1989r. i wyremontowany m.in. dzięki wsparciu finansowemu prof. Karoliny Lanckorońskiej;
WERTEBA – jaskinia – muzeum, gdzie na podstawie  znalezisk udowodniono, że w ciągu setek lat ta pieczara była zamieszkiwana przez kilka pokoleń trypolców.;  zwiedzanie jaskini.
SKAŁA PODOLSKA – ruiny zamku Koriatowiczów a następnie  Lanckorońskich; 
KAMIENIEC PODOLSKI - zwiedzanie miasta (m.in. potężna twierdza obronna, w której sienkiewiczowski Mały Rycerz aby nie dopuścić do jej poddania wysadził ją w powietrze sam przy tym tracąc życie, polska katedra z tureckim minaretem). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja.  nocleg.

DZIEŃ IV KAMIENIEC PODOLSKI  – CZERNIOWCE - ZALESZCZYKI
Po śniadaniu wyjazd w trasę oraz zwiedzanie:
OKOPY ŚW. TRÓJCY -  bramy polskiej warowni obronnej postawionej w strategicznym miejscu między rzekami Zbrucz i Dniestr na rozkaz Jana III Sobieskiego; kościół pw. św. Trójcy – rekonsekrowany w 2014r.
CHOCIM – zamek  z XIV wieku, wielokrotnie burzony, a także poddawany rekonstrukcjom przez kolejnych właścicieli tych ziem. W roku 2007 budowla została zaliczona do „siedmiu cudów Ukrainy”.
CZERNIOWCE – gmach zespołu architektonicznego uniwersytetu w Czerniowcach (dawny pałac metropolity Bukowiny wraz z budynkiem dawnego seminarium i cerkwi seminaryjnej); 3 cerkwie drewniane z XVII i XVIII w.; cerkiew kamienna z XVIII w.
KRYSZCZATYK –  spojrzenie na dolinę Dniestru i Zaleszczyki.
ZALESZCZYKI to jedno z najpiękniej położonych miast na Podolu. W okresie międzywojennym były znanym kurortem letniskowym. We wrześniu 1939r. przez most na Dniestrze ewakuowała się część wojska polskiego  (natomiast Prezydent, rząd i Naczelne Dowództwo przekroczyli granicę w Kutach).   Najstarszą budowlą w mieście jest kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem św. Stanisława wybudowany w 1763 roku, skupiający obecnie środowisko nielicznych już Polaków mieszkających w Zaleszczykach. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ V ZALESZCZYKI – JAZŁOWIEC – BUCZACZ – STANISŁAWÓW
Po śniadaniu wyjazd w trasę i zwiedzanie po drodze:
JAZŁOWIEC – zamek z końca XIV w., miał wielu właścicieli, wśród  nich był S. Poniatowski, który wybudował także  pałac na podzamczu. Obecnie należy do sióstr Niepokalanek natomiast zamek jest ruiną porośniętą trawami. Kościół Dominikanów pw. Wniebowzięcia NMP z XVI w. w stylu renesansowo-gotyckim.
BUCZACZ – ze względu na malowniczość oraz liczbę  i rangę zabytków jest najładniejszym i najciekawszym miastem galicyjskiego Podola, zwiedzanie m.in.  ratusza, kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej, ruin zamku Potockich oraz kościoła i kolegium Bazylianów.
RUKOMYSZ – pustelnia w skalnych grotach: cerkiew,  cudowne źródełko, kaplica w grocie skalnej, skalne tarasy;
Przyjazd do Stanisławowa. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja.
STANISŁAWÓW (ukr. Iwano-Frankowsk)  - Spacer z przewodnikiem z pokazaniem obiektów: – ratusza z k. XVII w., (czterokrotnie niszczony przez pożar, przebudowany w stylu konstruktywistycznym w latach 1929-1932); kościół farny (dekanalny) Najświętszej Maryi Panny z XVII w., sanktuarium rodu Potockich; kościół i klasztor pojezuicki z lat 1753-1761, w stylu barokowym projektu Pawła Giżyckiego – obecnie grecko-katolicka katedra; kościół ormiański z 1743 r. w stylu włoskiego baroku (z otoczonym kultem obrazem Matki Bożej - kopią Madonny Częstochowskiej.  Powrót do hotelu, nocleg.

DZIEŃ VI  STANISŁAWÓW - ROHATYŃ – ŚWIRZ – LWÓW
Po śniadaniu  uzupełniające zwiedzanie Stanisławowa. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie miejscowości:   
HALICZ - dawna stolica Księstwa Halickiego - ruiny zamku Kazimierz Wielkiego; pozostałości kaplicy św. Katarzyny; spojrzenie na żeliwny most zaprojektowany przez polskiego inż. Zaliniewskiego na pocz.XX wieku; 
SZEWCZENKOWE – cerkiew św. Pantelejmona z XIII wieku (w XVII wieku czasowo kościół św. Stanisława)
ROHATYŃ – zabytkowa drewniana cerkiew Św. Ducha z 1562 roku wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO z pięknym XVII-wiecznym ikonostasem;
ŚWIRZ – zamek z XVI w., zachował XVII-wieczny wygląd, położony na wzgórzu oblanym z trzech stron wodami stawu. Kościół pw. Św. Trójcy i Wniebowzięcia NMP , zbudowany w XVI w, kilkakrotnie przebudowywany; obok kościoła XIX-wieczna dzwonnica.
Przyjazd do LWOWA. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem i zwiedzanie: sobór św. Jura, Park Studencki  na Wzgórzach Wuleckich  - miejsce egzekucji dokonanej w lipcu 1941r. na polskich profesorach , złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym to tragiczne wydarzenie; przejazd przez Lwów z pokazaniem ciekawych miejsc.
Obiadokolacja w „Pyzatej Chacie” – płatne we własnym zakresie. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

DZIEŃ VII LWÓW –  WARSZAWA
Po śniadaniu – uzupełniające zwiedzanie LWOWA – Starego Miasta (wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO) m.in.: Katedra Łacińska, Kaplica Boimów, Rynek Starego Miasta z Ratuszem otoczonym fontannami i kamienicami mieszczańskimi, renesansowy zespół cerkwi Wołoskiej, Kościół Dominikanów, katedra Ormiańska, gmach Opery Lwowskiej.
Wyjazd w trasę i zwiedzanie po drodze: ŻÓŁKIEW - miasto założone przez hetmana wielkiego koronnego Stanisława Żółkiewskiego; zamek zbudowany przez St. Żółkiewskiego, ulubiona rezydencja Jana III Sobieskiego; kolegiata pw. śś. Wawrzyńca Męczennika i Stanisława – pamiątkowe tablice, krypta z sarkofagami Żółkiewskich; kościół i klasztor dominikanów; cerkiew greckokatolicka; synagoga; zabytkowa zabudowa rynku.
Wyjazd do Polski przez przejście graniczne ukraińsko – polskie: Rawa Ruska – Hrebenne. Planowany powrót do Warszawy ok. godz. 21.00

Cena:  1310  PLN    

Dopłata do pokoju 1-osobowego 60 EUR

Cena zawiera: przejazd autokarem;  6 noclegów – pokoje 2-osobowe z łazienkami, wyżywienie: śniadania i obiadokolacje wg programu,  obsługę pilota na całej trasie, opłaty miejscowe,  ubezpieczenie NNW i KL.

Cena nie zawiera:   - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz przewodników miejscowych (40 EUR).

ZAPRASZAMY !!!


2018 © PTTK Oddział Mazowsze  Wszelkie prawa zastrzeżone  Nota prawna  Polityka prywatności i pliki cookie